0262 321 44 61

TMGD HİZMETLERİ

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD), ifa edeceği görev ve nitelikleri ADR Başlık 1.8.3’te belirlenen ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişidir.

Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden herhangi birinden mezun olan herkes Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olabilir. Yetki belgesi sahibi eğitim kuruluşlarında 49 saatlik tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimini tamamladıktan sonra Bakanlık tarafından yapılan sınavda 100 üzerinden 70 puan alarak başarılı olmak gerekmektedir.

Danışmanın asıl görevi, işletme başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyerek kullanımını sağlamak ve en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır. İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışmanın başlıca görevleri ilave olarak hem ADR’de hem de Yönetmelik’te tanımlanmıştır.

Teorik olarak TMGD bulundurmakla yükümlü firma açısından herhangi bir fark olmasa da pratikteki yansımaları açısından birtakım farlılıklar olduğundan bahsedilebilir. Dışarıdan TMGD hizmeti alındığında zorunluluklara uyulmaması veya yükümlülüklerin yanlış yorumlanması durumunda doğacak maddi zarardan TMGD hizmetini sunan şahıs/firma sorumlu olacakken işletmenin kendi istihdam ettiği TMGD’den kaynaklanabilecek problemlerde işletme tüm yükümlülüğü üstüne almış durumdadır. Öte yandan dışarıdan hizmet alındığında, hizmet alınan firmanın sektörel tecrübe ve bilgisi çeşitlilik sahibi olacağı için çözüm üretme ve değişken koşullara karşı daha tedbirli olma yetisi, tek bir firmaya hizmet vermekte olan TMGD’den daha gelişmiş olacaktır.

Firmalara bu hizmeti sağlayacak tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının ADR Mevzuatına ve bu kapsamda düzenlenmiş olan ulusal mevzuata hâkim olmaları çok önemlidir. Firmaların uymaları gereken kuralların doğru olarak belirlenmesinin yanı sıra, mümkün olan en güvenli ve en verimli yolla firma faaliyetlerinin yönetiminin kolaylaştırılması gerekir. Gerekli eğitimlerin ve bildirimlerin gerçekleştirilmemesi, ilgili prosedür, talimat ve dokümanların hazırlanmaması, standartların doğru bir şekilde yerine getirilmemesi ve benzeri pek çok aksaklık hem insan ve çevre sağlığına zarar verebilecek risklerin oluşmasına hem de İdare tarafından öngörülen idari para cezalarının uygulanmasına sebep olabilecektir.