0262 321 44 61

ADR HİZMETLERİ

ADR Belgesi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan sürücülerin almak zorunda olduğu mesleki yeterlilik belgesidir.

DR Sözleşmesi ve Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Hakkındaki Yönetmelik ile Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi çerçevesinde, SRC 5 Belgesi ( ADR Belgesi ) Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitimlerine;

-Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan araçların sürücüleri ve

-Tehlikeli madde taşımacılığı sahasında sürücü olmak isteyenler katılım göstermelidir.

SRC 5 Belgesi tehlikeli madde taşımacılığı yapacak sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir.

-SRC 5 Belgesi eğitimlerine katılabilmek için SRC3 veya SRC4 belgelerinden birine sahip olunması şartı vardır.

-SRC 5 Belgesi için 19 saatlik eğitimin tamamlanması ve T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın açacağı sınavda başarılı olunması gerekmektedir.

-Sınav geçme notu 60’tır.

SRC5 Belgesi (ADR) Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitimlerimizde, tehlikeli maddelerin karayolu ile yurtiçinde ve yurtdışında taşımacılığını yapan firma sürücülerine, ADR Sözleşmesi, Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Hakkındaki Yönetmelik ve Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi gereği almakla yükümlü oldukları eğitimlerin verilmesi, sürücülerin SRC5 sahibi olma yeterliliği kazanmalarına yardımcı olunması, hata ve kazaların asgari düzeye indirilmesi ve çevrenin korunması amaçlanmaktadır.

ADR Belgesi eğitimleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Tehlikeli Madde Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi ile yetkilendirilen kurumlarımızda verilmektedir.

ADR Belgesi Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Temel Eğitimine başvuru için gereken belgeler şunlardır:

-SRC3 ve/veya SRC4 Belgesinin fotokopisi

-1 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)

-Kimlik fotokopisi

-Ehliyet fotokopisi

-Diploma fotokopisi

ADR Temel Eğitimi en az 19 ders saatinden oluşmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir:

-Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel gereklilikler

-Başlıca tehlike türleri

-Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin sorgulanacak/aranacak bilgiler/hususlar

-Tehlike türleri için geçerli olan önleyici tedbirler ve güvenlik tedbirleri

-Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.)

-İşaretleme, etiketleme, levhalama; turuncu renkli ikaz levhasının kullanımı ve özellikleri

-Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler

-Taşıtlardaki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları

-Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar

-Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler

-Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler

-Çok-modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler

-Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi

-Tünellerde trafik kısıtlamaları ve davranış talimatları (kaza, güvenlik, yangın veya diğer acil durumlardan korunma vb.)

-Emniyet bilinci (özellikle terör olaylarına ilişkin)